fbpx
pos integration

Bezpośrednie integracje z systemami POS dla restauracji

Contact us

Bezpośrednia integracja z systemem POS Micros

System Ordering Stack może zostać zainstalowany w sieci restauracji pracującej na systemie POS Oracle Micros. Bazując na dużym doświadczeniu firmy 3e software house w integracji systemem Micros Simphony, Micros RES 3700, stworzyliśmy moduł integracji dla platformy Ordering Stack.Moduł integracji pozwala na wielokierunkową wymianę danych na którą składa się:

 1. import definicji produktów i ich atrybutów, cen, składników itp.
 2. dodawanie nowego zamówienia z Ordering Stack (do lokalnej instalacji POS pracującej na Micros
 3. aktualizowanie statusu zamówienia z Micros w Ordering Stack

Do prawidłowego działania Modułu Integracji z Micros, konieczne jest:

 1. wdrożenie modułu Oracle Hospitality RES 3700, Oracle Micros Simphony, Transaction Services Web Interface
 2. zainstalowanie aplikacji Lokalnego Agenta Ordering Stack w lokalnej sieci restauracji
 3. skonfigurowanie lokalnego agenta Ordering Stack

Lokalny Agent Ordering Stack

Moduł ten musi być zainstalowany na wybranym komputerze w lokalnej sieci restauracji. Jeżeli jest wiele restauracji, jeden z modułów musi pełnić rolę MENU_MASTER. Należy to oznaczyć w konfiguracji. Moduł z zaznaczoną opcją MENU_MASTER musi mieć w konfiguracji podane dane dostępowe do bazy danych Sybase zawierającej definicje menu (dostęp może być w trybie tylko do odczytu). Jeżeli wykorzystywany jest centralna baza konfiguracyja Micros (Enterprise Module), to wskazanie powinno być właśnie na tę bazę danych. Jeżeli EM nie jest wykorzystywany, to wskazanie może być na lokalną bazę danych w wybranej restauracji.

Innym parametrem konfiguracjnym wymaganym niezależnie czy moduł pełni rolę MENU_MASTER czy nie, jest adres usługi sieciowej RES POS API. Poprzez to API Local Agent będzie dodawał nowe zamówienia do lokalnej instancji Micros.

integration micros
Integration agnis

Bezpośrednia integracja z POSem AGNIS

Do gotowych integracji Ordering Stack z systemami POS z dołączamy AGNIS, popularne w Czechach oprogramowanie dla hoteli i restauracji.
Nasz moduł integracyjny dba o:

 • synchronizacje menu (definicje produktów z AGNIS wraz z cenami są wysyłane do Ordering Stack)
 • wstawianie zamówień online pochodzących z Ordering Stack do AGNIS POS (z dowolnego kanału, takiego jak web, mobile, call center czy kiosk)
 • przesyłanie lokalnych zamówień utworzonych na POS AGNIS do Ordering Stack- umożliwia to korzystanie z modułu Ordering Stack KDS (Kitchen Display System) niezależnie od miejsca utworzenia zamówienia
integration agnis

Moduł integratora musi działać na jednym urządzeniu zainstalowanym w sieci lokalnej restauracji (uruchamia się na Windows, Linux lub MacOS). Dzięki zastosowaniu lokalnej bazy danych moduł działa sprawnie nawet przy niestabilnym połączeniu sieciowym.

Moduł AGNIS Integrator jest oparty na komponencie open source: pos-integrator-core, który może służyć jako podstawa przy tworzeniu dowolnego innego integratora z platformą Ordering Stack.

 Loyverse POS – Integracja

System Ordering Stack może być bezpośrednio zintegrowany z Loyverse POS system.

Nasz integrator POS dba o:

 • synchronizacja menu (definicje produktów Loyverse wraz z cenami są wysyłane do Ordering Stack)
 • wstawianie zamówień online ze Ordering STack do Loyverse POS (z dowolnego kanału, takiego jak web, mobile, call center lub kiosk)
 • wgrywanie lokalnych zamówień POS utworzonych na Loyverse do Ordering Stack – umożliwia korzystanie z KDS (Kitchen Display System) niezależnie od źródła zamówienia

Moduł integratora Loyverse oparty jest na komponencie open source Ordering Stack pos-integrator-core, który może być wykorzystany jako podstawa dla dowolnego innego integratora Ordering Stack.

Integracje z POS

Bezpośrednia integracja z Twoim systemem POS, takim jak Micros, Agnis i innymi

Zostańmy w kontakcie

Masz jakieś pytania albo potrzebujesz więcej informacji?

Chciałbyś spróbować Ordering Stack?

+48 725 935 000

[email protected]