fbpx
8 min. czytania

Wady i zalety zautomatyzowania restauracji

Cyfrowa transformacja może przynieść firmie wiele korzyści i znacznie poprawić funkcjonowanie restauracji. Dzięki dobraniu odpowiedniego partnera wdrożeniowego, który pomoże w ustawieniu nowych procesów i prawidłowej konfiguracji oprogramowania można uniknąć wad związanych z wdrażaniem technologii, a jednocześnie w pełni wykorzystać zalety nowych rozwiązań.

Automated restaurant

Epidemia COVID-19 była silnym bodźcem do zautomatyzowania i scyfryzowania działalności restauracji. Jednak takie restauracje istniały już przed epidemią i wiele firm mogło skorzystać na ich doświadczeniach. W tym materiale przedstawione zostaną wady i zalety cyfryzacji w segmencie HoReCa. Dodatkowo wszystkie te elementy zawiera nasz system do przyjmowania z wielu kanałów i obsługi zamówień Ordering Stack. Dodatkowo z opcją kiosków samoobsługowych i pełnej integracji z systemami POS. Zobacz co sprzedajmy.

Dane zebrane przez FinancesOnline wskazują, że właściciele restauracji dostrzegają zalety cyfryzowania swojego biznesu. Typowa restauracja sięga po oprogramowanie i rozwiązania od przynajmniej trzech różnych dostawców. 

Jeszcze przed wybuchem pandemii nawet 51 proc. klientów zamawiało jedzenie bezpośrednio ze strony internetowej dostawcy, 38 proc. sięgało po usługi integratorów a 29 proc. klientów zamawiało jedzenie przy użyciu aplikacji mobilnych. Dane te wyraźnie pokazują, że pandemia była tylko impulsem do dynamicznego rozwoju już wcześniej obecnych trendów. 

Wpływ technologii na restauracje

Cyfryzacja biznesu wiąże się nie tylko z wykupieniem i konfiguracją oprogramowania. W praktyce jest to głęboka zmiana modelu działania. Wpływa ona na codzenne funkcjonowanie firmy, wliczając w to strategicznie istotne obszary, takie jak: 

Relacje z klientami

Cyfryzacja procesów biznesowych potrafi zmienic relacje z klientami nie do poznania. Wspołcześnie klienci kontaktują się z firmami przy użyciu takich kanałów jak social media czy email i oczekują, by firmy nawiązywały z nimi dialog w ten sam sposób. 

Zalety cyfryzacji: 

  • Szybsze dostawy – systemy takie jak Ordering Stack pozwalają znacznie przyspieszyć proces przygotowywania i dostarczania jedzenia odbiorcy. System kolejkuje zamówienia tak, by zespół mógł maksymalnie zwiększyć efektywność pracy, bez czekania czy wąskich gardeł powstających przy bardziej złożonych procesach. 

System taki jak Ordering Stack może być również zintegrowany z wyświetlaczami w ramach KDS (Kitchen Display System), co pozwala jeszcze sprawniej zarządzać kolejnością prac zespołu. Przykładem zastosowania jest powiadomienie grill mastera odpowiednio wcześniej, by miał nieco więcej czasu na przygotowanie potraw. 

  • Większa elastyczność – cyfrowe systemy pozwalają klientom skuteczniej nawiązywac relacje z marką. Zamówienia spływające przez media społecznościowe, stronę internetową czy serwisy integratorów takich jak pyszne.pl czy Uber Eats pozwalają lepiej dotrzeć do klienta i skuteczniej odpowiedzieć na ich zapotrzebowanie. 

Wada cyfryzacji

  • Mniej kontaktów międzyludzkich – umiejętności społeczne i kontakt z innymi ludźmi postrzegane były jako kluczowe dla pracy w restauracji. Raport przygotowany przez BiQdata wskazuje, że nawet co czwarty człowiek w Polsce odczuwał samotność i cierpiał z powodu braku kontaktów międzyludzkich w trakcie pandemii. 

Wyjście do restauracji czy kawiarni, gdzie można niezobowiązująco porozmawiać z obsługą czy innymi gośćmi jest jednym ze sposobów na pokonanie samotności. Choć technologia nie zabiera tej możliwości, zamawianie jedzenia online pogłębia tylko dystans między ludźmi. 

Sprzedaż

Zastosowanie technologii w restauracji pozwala przenieść znaną z e-commerce mierzalność i analitykę do świata restauracji. Dzięki temu sprzedaż zyskuje nowe, interesujące możliwości:

Zalety:

  • Modyfikacja menu – cyfrowe wersje menu dostępne przez telefon lub tablet mogą być w pełni interaktywne, zawierać zdjęcia i filmy pokazujące jedzenie. Co więcej, tego typu menu może się automatycznie dopasowywać do potrzeb klienta i jeszcze przed złożeniem zamówienia podsuwać mu spersonalizowane oferty. 
  • Cross- i Upselling – dzięki sięgnięciu po cyfrowe narzędzia, firma uzyskuje dostęp do technik cross- i upsellingowych znanych ze świata e-commerce. Wykorzystanie silników rekomendacyjnych czy ofert ograniczonych czasowo pozwala znacznie zwiększyć wartość koszyka zakupowego bez zaangażowania ze strony zespołu i sprzedawców. 

Wada:

Maszyny nie doradzają – nawet najlepszy system bez dostępu do danych nie zadziała. Dla nowego klienta system nie będzie w stanie zaoferować wiele więcej niż “to co dla wszystkich”. Kelner może dopytać o szczegóły, ulubione smaki i na tej podstawie coś zaproponować, tak aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom gościa. 

Analityka

Rewolucja big data zaczęła się od możliwości gromadzenia i analizowania danych, co dla przedsiębiorstw było kopalnią informacji na temat klientów, ich preferencji i przyzwyczajeń. Restauracje wydawały się biznesem, w którym znacznie trudniej jest sięgać po analitykę big data, jednak dzięki systemom takim jak Ordering Stack i w tej dziedzinie doszło do rewolucji. 

Zalety: 

Dobry dostęp do danych ilościowych – cyfrowy system do zarządzania resturacją może zbierać dane z wielu źródeł, wliczając w to system POS, zamówienia oraz kuchnię. Tym samym restauracja uzyskuje dostęp do ogromnych wolumenów danych, które może potem analizować w poszukiwaniu optymalizacji. 

Wady: 

Zalew danymi – dostęp do ogromnej ilości danych może być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Aby w pełni wykorzystać potencjał gromadzonych danych, firma musi zatrudnić analityka, który będzie dysponował odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem w analizie danych. 

Maszyny mają problem z danymi jakościowymi – oprogramowanie wyśmienicie zbiera dane statystyczne i ilościowe. Jednak ich interpretacja bez danych jakościowych, które zebrać można poprzez zwykłą rozmowę z klientem, może być utrudniona. Tym samym nie można lekceważyć roli, którą pełni czujna obsługa.

Satysfakcja pracowników

Mimo pandemii Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Dane Eurostatu wskazują, że w listopadzie 2021 wskaźnik ten wynosił w Polsce 3 procent. Dla firm oznacza to, że znalezienie i utrzymanie dobrego pracownika jest coraz trudniejsze. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala firmom poprawiać warunki pracy, a co za tym idzie, zachęcać pracowników do pozostania z firmą na dłużej. 

Zalety: 

  • Mniej żmudnych i powtarzalnych zadań – wiele pracy związanej z prowadzeniem restauracji to mało przyjemne zajęcia, nie mające wiele wspólnego z pracą w kuchni. Wśród nich wymienić można zarządzanie zamówieniami spływającymi z kanałów cyfrowych oraz obsługę aplikacji służących do komunikacji z integratorami. Narzędzia takiej jak Ordering Stack pozwalają automatyzować te zającia, a co za tym idzie ograniczyć potrzebny do tego nakład ludzkiej pracy. 
  • Lepsza komunikacja z zespołem kuchennym – system Kitchen Display System (KDS) pozwala znacznie uprościć i zautomatyzować obsługę zamówień płynących z sali przy jednoczesnym zoptymalizowaniu przepływu informacji między kuchnią a kelnerami. Jest to znacznie szybszy i wydajniejszy oraz bardziej niezawodny system niż wymiana ręcznie napisanych karteczek z zamówieniami. 

Wada: 

  • Konieczne są szkolenia z obsługi systemu – umiejętne korzystanie z systemów cyfrowej restauracji wymaga odpowiedniego przygotowania kadry oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich szkoleń. Oznacza to kolejne koszty związane z onboardingiem nowych członków zespołu. 

Produktywność

Celem każdej nowej technologii jest poprawienie produktywności. Taki efekt przyniosło zastosowanie silników parowych, komputerów PC i obecnie technologii webowych. Taką samą rolę pełni technologia w restauracjach. 

Zalety:

  • Zarządzanie zamówieniami – oprogramowanie pozwala skuteczniej zarządzać pracą zespołu w zależnosci od zamówień spływających z różnych systemów. Dzięki temu zamiast przetwarzać je po kolei, możliwe jest porządkowanie zadań według kontekstów i na przykład przygotowanie większej ilości frytek lub wcześniejsze uruchomienie grilla. 
  • Lepsze zarządzanie zespołem – bez odpowiedniego oprogramowania konieczne jest powierzenie wielu zadań pracownikom. To może prowadzić do sytuacji, w której klienci nie zostają obsłużeni, bo jeden z pracowników musi przenosić zamówienia z tabletów i komputera do kuchni. Daje to bardzo złe wrażenie odwiedzającym gościom. 

Wady: 

Wysokie koszty – oprogramowanie dla restauracji, wraz z wdrożeniem i zakupem dedykowanego sprzętu, nie jest tanie. Co więcej, wdrożenie wymaga zazwyczaj asysty odpowiedniego partnera technologicznego, co również stanowi wydatek. 

Alokacja zasobów: 

Dzięki poprawionej produktywności oraz analityce dostęp do oprogramowania pozwala znacznie poprawić alokację posiadanych zasobów, zarówno ludzkich, jak i towarowych oraz finansowych. 

Zalety: 

Optymalizacja zapasów – dzięki analityce i danym historycznym możliwe jest uniknięcie nadmiarów oraz niedoborów w zamówieniach. 

Zarzadzanie pracą ludzi – przekazanie zadań maszynom skutkuje bardziej efektywnym wykorzystaniem talentów i zdolności pracowników. 

Wady: 

Maszyna jest jedynie tak dobra jak operator – systemy informatyczne postrzegane są jako godne zaufania i niezawodne. Jednak wymagają nadzoru i konserwacji, która polega również na zapewnieniu systemom dostępu do wysokiej jakości danych. Oznacza to, że jeśli do systemu wkradną się błędy (na przykład ze wzlgędu na nieuwagę pracowników czy niewłaściwą obsługę), mogą one niewykryte działać na szkodę firmy. 

Podsumowanie

Cyfrowa transformacja może przynieść firmie wiele korzyści i znacznie poprawić funkcjonowanie restauracji. Dzięki dobraniu odpowiedniego partnera wdrożeniowego, który pomoże w ustawieniu nowych procesów i prawidłowej konfiguracji oprogramowania można uniknąć wad związanych z wdrażaniem technologii, a jednocześnie w pełni wykorzystać zalety nowych rozwiązań.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat możliwości, jakie niesie cyfrowa transformacja restauracji – skontaktuj się z nami! 

New posts