System POS Micros dla restauracji

Integracje systemu z Micros POS

System Ordering Stack może zostać zainstalowany w sieci restauracji pracującej na systemie POS Oracle Micros. Bazując na dużym doświadczeniu firmy 3e software house w integracji systemem Micros RES 3700, stworzyliśmy moduł integracji dla platformy Ordering Stack.

Moduł integracji pozwala na wielokierunkową wymianę danych na którą składa się:
  1. import definicji produktów i ich atrybutów, cen, składników itp.
  2. dodawanie nowego zamówienia z Ordering Stack (do lokalnej instalacji POS pracującej na Micros
  3. aktualizowanie statusu zamówienia z Micros w Ordering Stack
Do prawidłowego działania Modułu Integracji z Micros, konieczne jest:
  1. wdrożenie modułu Oracle Hospitality RES 3700 Transaction Services Web Interface
  2. zainstalowanie aplikacji Lokalnego Agenta Ordering Stack w lokalnej sieci restauracji
  3. skonfigurowanie lokalnego agenta Ordering Stack

Lokalny Agent Ordering Stack

Moduł ten musi być zainstalowany na wybranym komputerze w lokalnej sieci restauracji. Jeżeli jest wiele restauracji, jeden z modułów musi pełnić rolę MENU_MASTER. Należy to oznaczyć w konfiguracji. Moduł z zaznaczoną opcją MENU_MASTER musi mieć w konfiguracji podane dane dostępowe do bazy danych Sybase zawierającej definicje menu (dostęp może być w trybie tylko do odczytu). Jeżeli wykorzystywany jest centralna baza konfiguracyja Micros (Enterprise Module), to wskazanie powinno być właśnie na tę bazę danych. Jeżeli EM nie jest wykorzystywany, to wskazanie może być na lokalną bazę danych w wybranej restauracji.
Innym parametrem konfiguracjnym wymaganym niezależnie czy moduł pełni rolę MENU_MASTER czy nie, jest adres usługi sieciowej RES POS API. Poprzez to API Local Agent będzie dodawał nowe zamówienia do lokalnej instancji Micros.

Zostaw kontakt do siebie!

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się wiecej o Integracji z Micros?

Your Message was sent successfully

Your Message was not sent successfully