Polityka Prywatności

 1. Administrator: 3E KOLCZYŃSKI, LIŻEWSKI, GĘDZIOROWSKI, ROSTOCKI Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-646), ul. Jelinka 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000944999, NIP: 521-33-43-778, REGON: 14014613, (dalej „Administrator”).

 2. Kontakt w sprawie danych osobowych: Wszelkie żądania lub pytania związane z realizacją Twoich praw możesz zgłaszać na adres mailowy: [email protected].

 3. Źródła danych: Twoje dane osobowe (dalej „Dane”) lub Dane Twoich osób kontaktowych (np. Twoich pracowników, współpracowników, którzy się z nami kontaktują), które zebraliśmy:

  1. bezpośrednio od Ciebie / Twoich osób kontaktowych w ramach zawierania lub wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym umowy o udostępnienie konta w narzędziu Ordering Stack lub świadczenia innych usług na Twoją rzecz, a także w związku z tymi czynnościami, takie jak imię, nazwisko, firma, siedziba, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu.

  2. pośrednio, w ramach cookies lub podobnych technologii, które Ty lub Twoje osoby kontaktowe pozostawiają w ramach poruszania się po Ordering Stack, czyli m. in. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, rodzaj przeglądarki (user-agent), dane urządzenia, w tym numer IP

 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania

  • Wykonanie umowy, w tym rejestracja, logowanie, utrzymywanie konta i korzystanie z usług Administratora, oraz bezpieczeństwo usług, w szczególności – zapobieganie atakom hakerskim.

   • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)
  • Pomiary statystyczne

   • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy lub, w przypadku gdy pomiary nie są niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)
  • Marketing własny, w tym marketing internetowy, w szczególności retargetowanie oraz statystyki i analityka marketingowa.

   • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)
  • Newslettery

   • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)
  • Marketing zewnętrzny (marketing osób trzecich), w szczególności retargetowanie oraz statystyki i analityka marketingowa.

   • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych)
  • Utrzymywanie relacji biznesowych oraz informowanie byłych i obecnych klientów o nowych usługach

   • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)
  • Cele podatkowe, księgowe, przeciwdziałanie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz inne cele wynikające z obowiązków prawnych Administratora

   • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora)
 5. Okres retencji: Przetwarzamy Twoje Dane tylko tak długo, jak to jest niezbędne. Po realizacji celu Dane zostaną usunięte zgodnie z naszą polityką dotyczącą retencji, o ile przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku ich zachowania. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Dane mogą być przetwarzane przez następujący czas:

  • jeżeli Dane są niezbędne do wykonania umowy – przez okres obowiązywania umowy i do momentu przedawnienia się roszczeń z nią związanych;

  • gdy podstawą przetwarzania Danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

  • jeżeli Dane są przetwarzane dla celów podatkowych, księgowych oraz związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy – w zakresie i przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

  • gdy podstawą przetwarzania Twoich Danych jest udzielona przez Ciebie zgoda – do czasu jej wycofania.

 6. Dobrowolne podanie Danych: Podanie Danych jest dobrowolne.

 7. Odbiorcy: Może się zdarzyć, że będziemy przekazywać Twoje Dane do innych podmiotów. Zawsze są to nasze zaufane podmioty przetwarzające, którym powierzyliśmy dokonanie pewnych czynności, tak aby najlepiej jak to możliwe zrealizować świadczone Ci usługi. Istnieje również możliwość, że przekażemy Twoje Dane władzom państwowym – zrobimy to tylko wówczas, gdy będzie ciążył na nas prawny obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 8. Twoje prawa: W każdej chwili możesz wycofać zgodę, jeżeli Twoje Dane przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Ponadto w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw, jeżeli Twoje Dane przetwarzamy w oparciu o. nasz prawnie uzasadniony interes. Masz również prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych. Jeżeli masz zastrzeżenia do przetwarzania przez nas Twoich danych możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 9. Przekazywanie danych do państw trzecich (poza EOG): Nie zakładamy, że będziemy przekazywać Dane do państw trzecich, czyli takich które znajdują się poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Gdyby jednak miało to nastąpić, spełnione zostaną wszelkie wymagania wynikające z przepisów obowiązującego prawa. W przypadku, gdy przekazanie następuje do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim niezapewniającym adekwatnego poziomu ochrony, stosujemy środki ochrony, takie jak np. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 10. Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji: W ramach działań marketingowych oraz związanych z ulepszaniem naszych usług analizujemy Dane w systemach informatycznych za pomocą różnych filtrów oraz narzędzi. Czynności te wykonujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO), polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kategorii osób w celu ustalenia jakie komunikaty reklamowe mogą być interesujące, jak również w celu ulepszania naszych usług. Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych decyzji automatycznie w oparciu o wyniki opisanych powyżej czynności.

 11. (Informacja o „Cookies”): W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych Usług, możemy czasem umieszczać na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym małe pliki z danymi informatycznymi, tzw. cookies. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są przez serwer na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dostęp do cookies ma tylko serwer, który je utworzył. Tekst stanowiący zawartość cookies zawiera często identyfikatory, nazwy stron, a także cyfry i znaki. Cookies są unikalne dla przeglądarek lub aplikacji mobilnych, z których korzystasz i pozwalają stronom internetowym na przechowywanie różnych danych, w tym Twoich preferencji. Podobnie jak wielu innych dostawców usług internetowych, korzystamy z cookies, aby ulepszyć doświadczenia użytkownika (UX). Cookies sesyjne (tymczasowe) są usuwane po każdej wizycie, a cookies stałe – pozostają przez wiele wizyt. Cookies pozwalają stronom internetowym na zapamiętanie Twoich ustawień takich jak język, wielkość czcionki na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz inne preferencje wyszukiwarki. Oznacza to, że nie musisz każdorazowo ustawiać swoich preferencji na nowo. Jeśli zatem nie korzystasz z cookies, strony internetowe będą przy każdej wizycie traktować Cię jako nowego użytkownika. Na przykład, jeśli zostaniesz przekierowany z jednej strony do drugiej, a następnie powrócisz do pierwotnej strony – nie zostaniesz rozpoznany i będziesz musiał się zalogować ponownie. Możesz zarządzać i usuwać cookies według własnego uznania. Możesz usunąć wszystkie cookies zapisane na Twoim urządzeniu, a większość z przeglądarek internetowych pozwala na blokowanie cookies. Jednak, jeśli tak zrobisz, będziesz musiał zmieniać ustawienia użytkownika za każdym razem, gdy odwiedzisz stronę lub aplikację. O tym, jak zarządzać cookies, dowiesz się w ustawieniach swojej przeglądarki lub na jej dedykowanej stronie internetowej.

 12. (Zmiany/Aktualizacja informacji) Jako, że polityka prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu Danych, jej treść może się zmieniać, tak aby była zgodna z faktycznym przetwarzaniem Twoich danych. Aktualna polityka prywatności wraz z informacją o dacie ostatniej aktualizacji będzie zawsze dostępna i zalecamy jej regularne przeglądanie.